Logo Gminy Błędów
Powróć do: Na skróty

Bezpieczeństwo

POSTĘPOWANIE

PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

 

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. Systemy alarmowe miast,
 2. Centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
 3. Radiowęzły radiofonii przewodowej,
 4. Syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.). Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela.

PAMIĘTAJ !

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:

 1. PO OGŁOSZENIU ALARMU
 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 •  postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody

      oczyszczonej);

 •  wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 •  uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 •  zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg

      oddechowych;

 •  zamknij okna i mieszkanie;
 •  udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze,

      władze i organa Obrony Cywilnej;

 •  udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

 

 1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI
 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 •  postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 •  wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 •  zamknij okna i mieszkanie;
 •  udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze,

      władze i organa Obrony Cywilnej;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 •  uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 •  przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 •  wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

 

 1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI  
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 1. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 •  zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 •  zamknij okna i mieszkanie;
 •  uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 •  przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.