Logo Gminy Błędów

LXXXII Sesja Rady Gminy w Błędowie z dnia 20 listopada 2023 r. godz.: 10:00

Ocena 0/5

PORZĄDEK OBRAD

LXXXII Sesja Rady Gminy w Błędowie z dnia 20 listopada 2023 r. godz.: 10:00

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji:

3.a. Protokół Nr LXXX.2023 z dnia 20 września 2023r.

3.b. Protokół Nr LXXXI.2023 z dnia 3 października 2023 roku.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w kresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.

6. Zapoznanie Rady z wnioskami z Komisji Rewizyjnej:

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2022.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.a. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023.

8.a.a. Głosowanie.

8.b. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2023-2035

8.c. zmiany Uchwały Nr X.112.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

8.d. ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

8.e. stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2024.

8.f. określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2024.

8.f.a. Głosowanie.

9. Ustalenie stawki podatku leśnego zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023

10. Ustalenie stawki podatku rolnego zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

12. Sprawy różne.

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności