Logo Gminy Błędów

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Ocena 0/5

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożony został na gminy obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli każdej posesji niepodłączonej do kanalizacji co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli. 

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na okazaniu przez właściciela nieruchomości następujących dokumentów:

1.     zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

2.     dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Dokumenty należy przedkładać w Referacie Inwestycji Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska według planu kontroli.

Zwracamy się z prośbą o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

 

W załącznikach:

1.     Plan kontroli

2.     Rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenia

Pliki do pobrania:

Zarządzenie NR 43 Wójta Gminy Błędów.pdf
Format: pdf, 1.75 MB
Plan kontroli.pdf
Format: pdf, 545.54 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności